Pelabuhan merupakan jantung ekonomi di Surabaya, dan salah satu yang paling terkenal adalah Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini bukan hanya sekadar tempat bongkar muat barang, tetapi juga menjadi